کارگزاران ارزیابی چابک

سوالات متداول

COI (Certificate of inspection – گواهی بازرسی کالا اين گواهي بيان مي دارد كه كالا از لحاظ كمي، كيفي و بسته بندي با شرايط موجود در پرفورما مطابقت دارد که توسط شرکتهای بازرسی کننده صادر میگردد . (Verification Of Conformity) VOC – تاییدیه انطباق کالا – گواهي انطباق كالا به استاندارد مورد نظر را گویند که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا شرکتها و موسسات مورد تایید آن صادر میگردد.اتاق بازرگاني بين المللي ICC در بند ب ـ 9 شرايط اينكوترمز، بازرسي پيش از حمل يا PSI را در تعريفي كه به GATT ارائه نموده چنين بيان نموده است: ” فعاليت‌هاي بازرسي پيش از حمل شامل تمامي اقداماتي است كه بررسي كميت، كيفيت، قيمت از جهت نرخ ارز و شرايط مالي و يا طبقه‌بندي گمركي كالايي كه به قلمرو كشور استفاده كننده صادر مي‌شود مربوط مي‌باشد، مشروط بر اين كه اقدامات گمركي كشوري كه كالا از آنجا صادر شده صورت گرفته باشد‏. ” بعضی از گواهی های صادره توسط شرکت های بازرسی به شرح ذیل می باشند: – گواهی بازرسی کالا ( کمی و کيفی ) COI – گواهی بازرسی قبل از حمل PSI – گواهی های آزمايشگاهی TR که معروف ترین آنها همان COI و PSI می باشند. و PI مخفف کلمات proforma invoice است که به معنی فاکتور فروش میباشد.coc:Certificate Of Compliance گواهی تطبیق کالا با مفاد پروفرماو کالای ارسالی است.

PSI یا Preshipment Inspection  شامل فعالیت‌های بازرسی پیش از حمل می‌باشد.
COI
یا Certificate of Inspection شامل فعالیت‌های بازرسی، نمونه‌برداری و آزمایش نمونه‌ها در آزمایشگاه مستقل و مورد تایید (Accredited Laboratory) و تایید انطباق کالا با استانداردهای اجباری واردات کالا است.

نوع درخواست بازرسی بانک‌ها بستگی به میزان ریسکی دارد که بانک در قبال کالا پذیرفته است. به عنوان مثال، اگر بانک  در تامین منابع مالی قرارداد و در نقشFinancer  عمل کند باید نگران باشد و  بازرسی دقیق‌تری را درخواست نماید.  بالعکس اگر صددرصد مبلغ قرارداد را به عنوان پوشش از مشتری دریافت کرده و ریسکی ندارد، فقط ملزم به رعایت مقررات ارزی است.

VOC معادلVerification of Conformity  می‌باشد و گواهی انطباق کالا با مشخصات استاندارد تولید کالا است که معمولا توسط اداره‌های استاندارد، صادر می‌شود. کارشناسان اداره استاندارد در گمرکات مستفر بوده و این گواهی را صادر می نمایند.اخیراً انجام مراحل اجرایی این روش و صدور گواهی از طرف سازمان ملی استاندارد، به شرکت‌های بازرسی سپرده شده است که گواهی بازرسی مربوطه با نام Certificate of Inspection -COl صادر می‌شود.

در ارتباط با ارزیابی ارزش کالا (Price Verification) در حالتی که کالا زیر کلید بانک است، آیا شرکت‌های بازرسی می‌توانند قیمت‌ها را نیز چک کنند؟
لازمه انجام عملیات ارزیابی، قیمت کالا (Price Verification)، داشتن مهلت کافی، حداقل به میزان دو الی سه هفته قبل از حمل کالا است.لازم به توضیح است که در شرایط تجارت فعلی و وجود تحریم ها و حضور دلالان غیر حرفه ای در بازار معاملات درخواست (Price Verification)، ضروری به نظر می‌رسد و موسسات بازرسی نیز این خدمات را ارایه می‌نمایند.

قرارداد فروش بین خریدار و فروشنده تنظیم می‌گردد، در حالی‌که قرارداد بازرسی باید بین شرکت بازرسی‌کننده و متقاضی خدمات بازرسی که می تواند خریدار، فروشنده یا حتی بانک گشاینده اعتبار اسنادی، بسته به مورد، باشد منعقد گردد.

در واردات کالا از طریق گشایش اعتبار LC متن گواهی بازرسی باید عیناً مطابق با متن مندرج در شرایط اعتبار که منبعث از بخشنامه بانک مرکزی است صادر شود، ( پیوست ۲و۳ بخشنامه بانک مرکزی ) در غیر اینصورت مغایرت پیدا خواهد کرد

اگر منظور، نظارت بر عملیات بارگیری به نحوی که در دستور عمل جامع بازرسی کالا مندرج در مقررات ارزی بانک مرکزی اشاره شده، است باید یادآوری نمود که این موضوع با بارچینی کالا در کانتینر (Container Stuffing) تفاوت دارد . چنانچه بازرس در هنگام بارچینی حضور داشته باشد و کانتینرFCL (Full Container Load)  باشد، پلمپ کردن کانتینر از موارد الزامی کار است.
اما در حالت LCL (Less than Container Load)  ممکن است بعد از بازرسی کانتینر پلمب نشود و هر اتفاقی می‌تواند برای کالا حادث شود. در این خصوص توصیه می‌شود که صاحبان کالا بازرسی در مبدا و مقصد را با هم درخواست نمایند.

انجام تشريفات ترخيص كالا هاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.
 کالای ممنوعه صادراتی چیست؟
براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است:
۱- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
۲- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
۳- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌با