کارگزاران ارزیابی چابک

درباره ما

کارگزاران ارزیابی چابک گروهی ازکارشناسان مشاور در حوزه استاندارد های فنی و تخصصی می باشد که از سال 92 تحت حمایت هولدینگ آریا AQW فعالیت می نماید.
محدوده کاری این گروه مشاوره در اخذ استاندارد هایی است که تولید کنندگان , وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا درپی چگونگی دریافت آن بوده و دچار سردرگمی و اتلاف وقت شده اند.
خدمات ما :
ارائه مشاوره در اخذ مجوزهای بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی
ارائه خدمات مشاوره در اخذ کلیه گواهی نامه و مجوز های انطباق کشور مقد جهت صادرات
مشاوره و آموزش در استقرارسیستم های مدیریتی
مشاوره در اخذ گواهی نامه تاییدیه فنی انطباق محصول
مشاوره در اخذ گواهی نامه سی ای مارکینگ اروپا
مشاوره و استقرار سیستم های ردیابی آبزیان جهت اخذ گوایه نامه های بین المللی
گروه کارگزاران ارزیابان چابک دارای تاییدیه ها و عضویت های مختلف ملی و بین المللی می باشد.

– کارگزاران ارزیابان چابک نمایندگی رسمی شرکت RST جهت نمونه برداری و بازرسی انطباق محصولات با استاندارد کشورهای حوزه اوراسیا و صدور گواهی نامه EAC می باشد.
– کارگزاران ارزیابان با شرکت WWBridge LLCیک ارائه دهنده خدمات صدور گواهی نامه های فنی EAC روسیه و CCC چین بعنوان نمایندگی در ایران فعالیت می نماید.
– کارگزاران ارزیابی چابک نمایندگی شرکت BQS Assessment با اعتبار iAS/IAF در ایران می باشد.

عضویت در انجمنNFPA امریکا (۲۰۱۴-۲۰۲۳)
عضویت در انجمنNSF امریکا (۲۰۱۴-۲۰۲۳)
عضویت انجمن TIA امریکا (۲۰۱۴-۲۰۲۳)
عضویت درSeafood Industry Directory 
عضویت اتاق بازرگانی بین الملل(۲۰۱۴-۲۰۱۸)
انجمن مدیریت ایران(۲۰۱۸)
انجمن مشاوران مدیریت ایران(۲۰۱۴-۲۰۱۸)
شریک تجاری با آکادمی ثریا شیراز ,شرکت هایBRIGHT SEA SHORE , شرکت AON امارات متحده عربی و مشاوران ماتوس استان البرز
اولین دارنده گواهی نامه ایزو ۱۰۰۱۳در مستند سازی ازAQSCERT ایتالیا
دارنده گواهی نامه ایزو ۱۹۰۱۱ مشاور ذی صلاح از AQSCERTایتالیا
دارنده گواهی نامه مدیریت کیفیت از AQSCERTایتالیا

اعتبار نامه های بین المللی ما