سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

حفاری

پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح: فاز ۱: دستبیابی به تولید ۵۰ هزار بشکه نفت و تزریق ۷۰ میلیون فوت مکعب ...
استانداردAPI

استانداردAPI

استاندارد API (American petroleum institute) موسسه نفت آمریکا یا American petroleum institute در سال 1919 میلادی و ...