سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

سیستم های مدیریت کیفیت

ISO 9001 استانداردی برای حفظ سیستم مدیریت کیفیت (QMS) در یک سازمان است. صدور بیش از 1.1 میلیون گواهینامه برای سازمان ها در بیش از 178 کشور در سراسر جهان، آن را به محبوب ترین استاندارد برای QMS تبدیل کرده است. ISO 9001 چارچوبی را برای اجرای بهترین شیوه ها در سیستم مدیریت شما به منظور برآورده کردن مستمر انتظارات مشتریان و سایر ذینفعان فراهم می کند. به عبارت دیگر، گواهینامه ISO 9001 فرآیندهای موثری را تضمین می کند که محصولات و خدمات با کیفیت را به طور مداوم ارائه می دهد.

گواهینامه ISO 14001 مجموعه ای از دستورالعمل ها برای پیاده سازی سیستم مدیریت محیطی (EMS) در سازمان شما است. این استاندارد با بیش از 4 گواهینامه ISO 14001 صادر شده در سراسر جهان، پرکاربردترین استاندارد برای EMS در جهان است. ISO 14001 یک استاندارد سیستم مدیریتی است که الزامات ایجاد و نگهداری EMS را فهرست می کند. این به بهبود تعامل فعالیت های تجاری شما با محیط با کاهش تأثیرات و ایجاد آگاهی در بین نیروی کار شما در مورد آن کمک می کند.

 

 

گواهینامه ISO 45001 یک استاندارد بین المللی برای ایجاد و حفظ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS) در سازمان شما است. هدف اصلی این سیستم مدیریت تضمین سلامت و رفاه نیروی کار شماست. آخرین نسخه گواهینامه ISO 45001 در مارس 2018 منتشر شد و گواهینامه استاندارد ISO 45001 گامی رو به جلو در تعهد شرکت در ارتقای سطح استاندارد است.

ایزو 10015 یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی آن پرداخته می شود.این استاندارد دارای 4 اصلی میباشد نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی استقرار استاندارد اثربخشی آموزشی

ایزو 10015 یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی آن پرداخته می شود.این استاندارد دارای 4 اصلی میباشد نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی استقرار استاندارد اثربخشی آموزشی

ایزو 10015 یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی آن پرداخته می شود.این استاندارد دارای 4 اصلی میباشد نیازسنجی آموزشی برنامه ریزی استقرار استاندارد اثربخشی آموزشی

گروه ارزیابان چابک