سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

برچسب دو

خدمات W.W.Bروسیه

خدمات W.W.Bروسیه

شرکت وردواید بریج این شرکت یک شرکت بازرسی وانطباق کالا مطابق با مقررات EAC در روسیه می ...
خدمات W.W.Bروسیه

خدمات W.W.Bروسیه

شرکت وردواید بریج این شرکت یک شرکت بازرسی وانطباق کالا مطابق با مقررات EAC در روسیه می ...
اخذ گواهی OIML

اخذ گواهی OIML

OIML چیست؟ سازمان بین المللی قوانین اندازه شناسی قراردادهای بین المللی است که اهداف آن استفاده از ...
پروژه سه

پروژه سه

اهداف طرح: فاز ۱: دستبیابی به تولید ۵۰ هزار بشکه نفت و تزریق ۷۰ میلیون فوت مکعب ...
پروژه یک

پروژه یک

اهداف طرح: فاز ۱: دستبیابی به تولید ۵۰ هزار بشکه نفت و تزریق ۷۰ میلیون فوت مکعب ...
استانداردAPI

استانداردAPI

استاندارد API (American petroleum institute) موسسه نفت آمریکا یا American petroleum institute در سال 1919 میلادی و ...