استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می شود.
این استاندارد از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است :
مرحله اول- نیازسنجی آموزشی: در این مرحله سازمان ها نیازهای آموزشی کارکنان خودشان را شناسایی می کنند که این نیازها می تواند فاصله و شکاف بین مهارت ها و دانش مورد نیاز یک سمت سازمانی با فرد مسئول باشد و یا افزایش مهارت و آگاهی پرسنل که نیازمند یادگیری است.

این نیازسنجی پس از ارائه بررسی می شود و برخی از آموزش ها تایید و برخی ممکن است در دوره های بعدی برگزار شود (معمولا دوره چرخه آموزش را 6 ماهه در نظر می گیرند)

مرحله دوم - برنامه ریزی: پس از اینکه نیازسنجی انجام شد می بایست برای اجرا آموزش های تایید شده ، برنامه زمانبندی شده در نظر گرفته شود.

مرحله سوم- اجرا: برنامه های تدوین شده در زمان های تعیین شده اجرا می شوند

مرحله چهارم- اثربخشی آموزشی: بررسی می شود که آیا آموزش های ارائه شده اثربخش بوده اند یا خیر.
بازنگری این استاندارد مرتبط با سال 1999 می باشد و تاکنون استاندارد ویرایش نشده است.

خدمات ما شامل مشاوره دراستقرار وآموزش واجرای این استاندارد میباشد همچنین درصورت نیاز به گواهی نامه های آموزشی پرسنلی یا گواهی نامه سیستمی  در خصوص این استاندارد داشته باشید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید .

Please publish modules in offcanvas position.