این استاندارد، راهنمایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کند.
این استاندارد برای پروژه هایی با پیچیدگی مختلف، کوچک یا بزرگف کوتاه مدت یا بلندمدت، در محیط های مختلف و صرفنظر از نوع محصول یا فرآیندی که دخیل بوده است، کاربرد دارد.
این استاندارد راهنمای مدیریت پروژه نیست، بلکه راهنمایی برای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نموده است.
هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی هایی در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت پروژه ها می باشد. کاربرد این راهنما برای کسانی است که در مدیریت پروژه ها دارای تجربه هستند و نیاز دارند اطمینان حاصل کنند، سازمان آنها اصول و رویه های مذکور در سری استانداردهای ایزو 9000 را اجرا کرده است .

Please publish modules in offcanvas position.