سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو 22000 نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.
زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.
استاندارد ایزو 22000 الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد.
آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود.

Please publish modules in offcanvas position.