خدمات تخصصی اخذ تایپ تست محصولات الکترونیکی از آزمایشگاه  SQCبا اعتبار از کانادا

کاربرد این گواهی نامه به منظور شرکت در مناقصات داخلی وخارجی می باشد ولازم به ذکر است شرکت گواهی دهنده SQCعضویتهای مختلفی درموسسات بین المللی تدوین استانداردهای محصول داشته ودارای گواهی نامه ایزو17065درتست محصول می باشد .

تعدادی از تست های فیزیکی و مکانیکی  برای بررسی ایمنی، کیفیت و کارایی دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی :

     تست هیپوت
     آزمون تداوم زمین
     تست کشش سیم
     آزمون پایداری
     آزمون مصرف برق
     اندازه گیری سرعت چرخش موتور
     بررسی ساخت و ساز داخلی
     بررسی جریان کار / ولتاژ
     اندازه گیری سطح صدا

     تست ضد آب
     بررسی پارامتر محصول
     تست عملکرد محصول / عملکرد
     بررسی کارایی
     چک کردن فرکانس
     فاصله کار برای دستگاه بی سیم
     آزمون پاسخ فرکانس برای بلندگو و میکروفون
     چک امپدانس
     نسبت سیگنال به نویز

تمامی تست های روتین مطابق با استاندارد های IEEE-32، IEC 60071-1 ، IEC 60439-1و ANSI/NETA ATS انجام می پذیرد. تست های روتینی که می توان برای ان گواهی نامه اخذ نمود  به شرح زیر می باشند:

    بازرسی ظاهری و ابعادی (Visual and Dimensional Check)
    اندازه‌گیری مقدار مقاومتDC(Resistance Measurement Test)
    تست مقاومت عایقیاولیه(Primary Insulation Resistance Test -Megger Test)
    تست استقامت عایقی در فرکانس توانی (Power frequency withstand voltage)
    تست مقاومت عایقیثانویه(Secondary Insulation Resistance Test -Megger Test)
    بررسی صحت مدار و اتصالات الکتریکی (Electrical Connection Check)
    تست عملکرد کنترل پنل (Functional Test)

IEEE C63.4 and IEEE C63.10 Wireless Devices and Radio Noise Emissions Package
ANSI C12. Smart Grid Meter Package
BS EN 140401-804:2011+A1:2013
Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors. Rectangular. Stability classes 0,1; 0,25 (British Standard)
BS EN 140401:2009
Blank Detail Specification. Fixed low power film surface mount (SMD) resistors (British Standard)
IEC 60440 Ed. 1.0 b:2012
Method of measurement of non-linearity in resistors
IEC 60115-1 Ed. 4.0 b:2008
Fixed resistors for use in electronic equipment Part 1 Generic specification
IEC 60115-2 Ed. 3.0 b:2014
Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification: Leaded fixed low power film resistors
IEC 60115-2-1 Ed. 1.0 b:1982
Fixed resistors for use in electronic equipment. Part 2: Blank detail specification: Fixed low-power non-wirewound resistors. Assessment level E

IEC 60068-2-69 Ed. 3.0 b:2017
Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method
IEC 60068-2-83 Ed. 1.0 b:2011
Environmental testing - Part 2-83: Tests - Test Tf: Solderability testing of electronic components for surface mounting devices (SMD) by the wetting balance method using solder paste

Please publish modules in offcanvas position.