پکیج های آموزشی و خود آموز مارا به صورت CD دریافت نمایید


خود آموز وپکیج مستندات کامل ایزو 29001این مجموعه  شامل 25 دقیقه فایل آموزش تصویری وبیش از 500صفحه مطلب و پاور پوینت می باشد

خود اموز سیستم های APIاین مجموعه  شامل 25 دقیقه فایل آموزش تصویری وبیش از 500صفحه مطلب و پاور پوینت می باشد

API Q1

API Q2

789

Hours of Work

Juli 2015

Construction Date

3820ft

Surface Area

1.800.000$

Budget

خودآموز HSEومستندات مربوط به HSEپلانآموزش اچ اس ای

پاور پوینت

مستندات کامل

راهنمای اچ اس ای پلان

©تمامی حقوق متعلق به وب سایت کارگزاران ارزیابی چابک می باشد.