استاندارد غذای حلال اسلامی:این استاندارد مختص کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان است. از نام این استاندارد مشخص است که بیشترین کاربرد آن برای مواد غذایی است و نشان می­دهد که مسلمانان می­توانند ماده غذایی را که از چنین استانداردی برخودار است، مصرف کنند. امروزه علامت حلال علاوه بر اینکه مورد توجه مسلمان است در بین سایر ادیان نیز به علت سلامت و کیفیت مواد غذایی مورد توجه قرار گرفته است.
در سال ۱۹۹۷ استاندارد حلال برای اولین بار در سطح بین المللی مطرح و تعریف غذای حلال در آن انجام شد در این آیین نامه نه تنها تولید و فرآوری محصولات مشمول قوانین حلال می­گردد بلکه حمل و نقل ، نگهداری، ذخیره سازی، و هر وسیله و ابزاری که به نوعی در این فرآیند دخیل است را شامل می­شود.

غذاي حلال به خوراکی ها و نوشیدنی هایی اطلاق می شود که بر اساس قوانین اسلام مجاز دانسته شده است,غذای حلال یکی از ضروری‌ترین نیازمندی هایی است که باید امکان فراهم کردن آن برای هر مسلمان در هر نقطه جهان وجود داشته باشد. مفهوم غذای حلال اهمیت پاکیزگی مواد غذایی و نوشیدنی است. این غذاها و نوشیدنی‌ها باید قبل از مصرف با توجه به سه دستورالعمل مورد تایید قرار گیرد؛ غذا و مواد غذایی مورد استفاده باید حلال باشد، باید از طریق حلال بدست آمده باشد و نباید در ارتباط با مواد غذایی زیان آور برای سلامت بدن باشد.اکنون در شرایط جهانی شدن، بایسته است معیارهای حلال در همه زمینه ها به شکل استاندارد، تدوین و از سوی مراکزی نظارت دائمی شود و کلیه محصولات با نشانه خاصی که امنیت خاطر مصرف کنندگان را تضمین کند، در سطح جهانی عرضه شود و همه تولید کنندگان موظف باشند این نظارت را پذیرفته و با درج این نشانه بر روی محصولات خود، مصرف کنندگان مسلمان در همه نقاط جهان بویژه در کشورهای غیر اسلامی را امنیت خاطر بخشند.
استاندارد غذای حلال کشورهای عضو سازمان  (OIC) کنفرانس اسلامی:
از آنجایی که در تدوین استاندارد غذای حلال مالزی و استاندارد بین المللی کدکس (راهنمای کلی برای استفاده از عنوان حلال” براساس راهنمای دپارتمان توسعه اسلامی مالزی) برای غذای حلال آرای فقهی مذاهب مختلف به ویژه مذهب شریف جعفری لحاظ نگردیده بود؛ استاندارد غذای حلال توسط  OIC/SMIIC(سازمان همکاری اسلامی/موسسه استانداردها و اندازه شناسی کشورهای اسلامی) در اکتبر ۲۰۱۰ در استانبول ترکیه با شعار در نظر گرفتن مشترکات فقهی تمامی مذاهب اسلامی تدوین شده است.