استاندارد NFPA  چیست؟
NFPA انجمن ملی آتشنشانی امریکا American National Fire Protection Association  می باشد. NFPA استانداردها و اسنادی را جهت ایمنی در مقابل آتش وضع و منتشر می کند. در مقایسه با سایر سازمانهای مشابه، NFPA و استانداردهایش ارجحیت دارند و تمام سازمانهای مشابه نیز به استانداردهای آن احترام می گذارند و به عنوان یک مرجع می شناسند. اغلب سازندگان پمپ های آتشنشانی به دو دلیل زیر سعی می کنند از استانداردهای NFPA تبعیت نمایند:

الف) استاندارد NFPA قابل احترام ترین و سختگیرانه ترین استاندارد جهان در این زمینه می باشد.
ب) از آنجا که سایر سازندگان تجهیزات مانند تولیدکنندگان آبپاش های اتوماتیک، کابین های آتش و سیستم های خاموش کننده از این استاندارد تبعیت می کنند، در صورت ساخت پمپ ها مطابق با این استاندارد هیچگونه عدم انطباقی در کارکرد تجهیزات بوجود نمی آید.

در این استاندارد با مسائلی همچون پمپ های آتشنشانی، سیستمهای آبپاش ، لوله کشی سیستم های مقابله با آتش، دستورات ایمنی ، انواع سیستم های خاموش کننده ، دستورالعمل کار با مایعات قابل اشتعال و بسیاری مطالب دیگر پوشش داده میشود,دامنه کاربردهای این استاندارد بسیار وسیع و در تاسیساتی همچون نفت و گاز و پتروشیمی، منازل، ساختمان ها، نیروگاه، مخازن سوخت ، و کلن هرجایی که کار با مواد قابل اشتعال و ریسک آتش وجود دارد، این استاندارد کاربرد دارد.

گروه ارزیابی چابک آماده مشاوره دراخذ گواهی نامه NFPA جهت تولید کنندگان پمپ های اتش نشانی و سیستم های اب پاش وانجام هماهنگی های لازم درخصوص انجام بازرسی ازاNFPA می  باشد

برای انجام گپ آنالایز واعلام هزینه مشاوره دراستقرار ومشخص شدن هزینه ثبت وصدوراین گواهی با پرکردن این فرم وارسال آن برای ما جهت ارسال کارشناس به مجموعه خود اقدام فرمایید .

تهیه استانداردهای NFPA  , تهیه تست ریپورت ,تهیه تکنیکال فایل و اخذ گواهی نامه آموزشی فردی بر اساس  استاندارد های NFPA ازدیگر خدمات ما می باشد

لازم به ذکر است ارزیابان چابک خود عضو سایت موسسه NFPA  برای دریافت ودسترسی به استاندارد های مربوطه بوده و خاطر نشان میدارد اعطای گواهی نامه منوط به بازرسی  وتست های موسسه NFPA از تولید کننده می باشد.

0: استاندارد خاموش کننده های قابل حمل

NFPA 11: استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه

NFPA 11A: استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C: استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

NFPA 12: استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن

NFPA 13: استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر

NFPA 14: استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی

NFPA 15: استاندارد سیستم های پاشش آب

NFPA 16: استاندارد های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم های پاشش فوم – آب

NFPA 17: استاندارد سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک

NFPA 18: استاندارد سیستم های تر

NFPA 20: استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق

NFPA 22: استاندارد منابع آب آتش نشانی

NFPA 24: استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی

NFPA 25: استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی

NFPA 30: دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31: استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 32: استاندارد ماشین آلات خشک شویی