گواهینامه UL تاییدیه محصولات UL (Underwriters Laboratories)، یک گواهی صدور گواهینامه مستقل محصول است.