ثبت و صدور گواهی انواع نامه ایزو

گروه ارزیابی چابک نمایندگی شرکت های گواهی دهنده معتبر درخصوص ثبت وصدور انواع گواهی نامه های مدیریتی اماده ارایه خدمات ممیزی به مشتریان محرتم میباشد

ممیزی یک فرآیند سیستماتیک و مستقل است برای کسب شواهد عینی و تطبیق آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورده شدن الزامات استاندارد مورد ممیزی
ممیزی شخص ثالث می باشند. ممیزی شخص ثالث توسط سازمانهای ممیزی خارجی و مستقل مانند گروه ازیابی چابک که خدمات صدور گواهینامه را انجام می دهند صورت می گیرد

اعتبار بخشی

نمونه گواهی نامه

گروه ارزیابی چابک به طور همزمان توانایی ممیزی وصدور گواهی نامه به نمایندگی  موسسات سوروین کوالیتی و STANCERTبا اعتبار بین المللی را دارا می باشد

نمایندگی انحصاری خدمات شرکت BQC در ایران

شرکت BQC با اعتبار بخشی از iAS آمریکا یکی از معتبر ترین شرکتهای صدور گواهی نامه ایزو در خاور میانه می باشد

دراین قسمت می توانید استاندارد مورد نظر سازمان خودرا انتخاب نموده و پس از تکمیل اپلیکیشن فرم درخواست ممیزی خودرا ارسال فرمایید

توجه با توجه به شیوع بیماری کرونا در حال حاضر تمامی ممیزی ها به صورت دسکتاپ ریو و ویدئو کنفرانس با نماینده مدیریت سازمان برگزار می گردد

این استاندارد

این استاندارد

این استاندارد

این استاندارد

این استاندارد

این استاندارد

این استاندارد

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

محتوای ضامنی اینجا وارد شود