سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

گواهی انطباق کویت (KUCAS)

صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات تحت نظارت برای ارسال به کویت باید الزامات طرح تضمین انطباق کویت (KUCAS) را که توسط مقامات دولتی برای صنعت (PAI) اجرا شده است، برآورده کنند.
شرکت های بازرسی تعیین شده معیارهای یک مرجع صدور گواهینامه و بازرسی را برآورده می کنند و با PAIهمکاری می کنند. آنها مجوز صدور گزارش‌های بازرسی فنی (TIR) ​​و گزارش‌های ارزیابی فنی (TER) را داشته و می‌تواننند ارزیابی‌های انطباق محصول را روی کالاهای شما انجام دهند
بازرسی فیزیکی قبل از حمل و نقل
نمونه برداری، آزمایش و آنالیز در آزمایشگاه های معتبر
ممیزی فرآیندهای تولید محصول
بررسی اسناد و ارزیابی انطباق با الزامات مقررات فنی و استانداردهای قابل اجرا، به عنوان مثال KSS، GSO، IEC

1- دارا بودن پروفورما

2- دارا بودن مدارک گمرکی

3-عقد قرارداد مشاوره با گروه ارزیابان چابک AQW Group

4-تنظیم مدارک وتهیه تست ریپورت توسط AQW Group

4-1-در صورت عدم اجازه شرکت بازرسی برای ارائه تست ریپورت نمونه برداری انجام خواهد شد

5-انتخاب شرکت بازرسی کننده ذی صلاح توسط AQW Group

6- تشکیل پرونده و پرداخت هزینه بازرسی

7- صدور گواهی نامه و تحویل به مشتری

 

گروه ارزیابان چابک
AQW Group