سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

با توجه به مقررات KRA (مرجع درآمد کنیا) و KEBS (اداره استاندارد کنیا) در مورد PVoC (تأیید انطباق با استانداردها قبل از صادرات) و COC (گواهی انطباق) که برای . واردات به کنیا از 1 دسامبر 2015 تا کنون اجرایی می باشد
KRA مقرر کرده است که فقط محموله هایی با COC معتبرصادره از شرکت های بازرسی مجاز برای بارگیری در مبدا مجاز هستند. برای تسهیل ترخیص واردات توسط KRA و KEBS، ارائه COC در POD برای مشتریان الزامی است. در غیر این صورت، محموله‌ها برای بارگیری در کنیا مجاز نیستند و تمام هزینه‌های بازگشت به مبدا بر عهده فرستنده‌ها و مشتریان خواهد بود.
در صورت رعایت نشدن این الزامات هرگونه جریمه، تاخیر یا هر گونه هزینه اضافی بر عهده فرستنده و مشتریان خواهد بود. برای جزئیات می توانید از وب سایت زیر که توسط KRA و KEBS ارائه شده است بازدید کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که این مقررات برای محموله‌های «در حال ترانزیت» از طریق مومباسا اعمال نمی‌شود.

 

 

1- دارا بودن پروفورما+بارنامه

1-1-درا بودن گواهی نامه ایزو9001 معتربرای تولیدکنندگان

2- دارا بودن مدارک گمرکی

3-عقد قرارداد مشاوره با گروه ارزیابان چابک AQW Group

4-تنظیم مدارک و تهیه تست ریپورت توسط AQW Group

4-1-در صورت عدم اجازه شرکت بازرسی برای ارائه تست ریپورت نمونه برداری انجام خواهد شد

5-انتخاب شرکت بازرسی کننده ذی صلاح توسط AQW Group

6- تشکیل پرونده و پرداخت هزینه بازرسی

7- صدور گواهی نامه و تحویل به مشتری

 

گروه ارزیابان چابک
AQW Group