سلام ، به سایت کارگزاران ارزیابی چابک خوش آمدید.

ایزو 10015 یک استاندارد راهنما از خانواده ایزو 9000 است که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی آن پرداخته می شود.این استاندارد دارای 4 رکن اصلی می باشد نیازسنجی آموزشی,برنامه ریزی,استقرار استاندارد, اثربخشی آموزشی

گروه ارزیابان چابک ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهی نامه ایزو 10015 ازسه موسسه بین المللی می باشد

این موسسه انگلیسی IAF ای می باشد ولی برای ایران فقط گواهی نامه هایNon- Accerdited صادر می نماید در خصوص ایزو ۱۰۰۱۵ دانستن نیز این نکته ضروری است که این استاندارد به صورت گاید لاین بوده و در زیر مجموعه استاندارد های شامل اعتبار بخشی نمی باشد

این موسسه  هندی IAF ای می باشد ولی برای ایران فقط گواهی نامه هایNon- Accerdited صادر می نماید در خصوص ایزو ۱۰۰۱۵ دانستن نیز این نکته ضروری است که این استاندارد به صورت گاید لاین بوده و در زیر مجموعه استاندارد های شامل اعتبار بخشی نمی باشد

موسسه سور وین کوآلیتی یک شرکت ممیزی کننده استاندارد های ایزو با اعتبار ار مرجع اعتبار بخشی خصوصی NISABکانادا می باشد کلیه گواهی نامه های این موسسه تحت نظارت این مرجع صادر می گردد

1- دارا بودن مستندات سیستمی

2-ممیزی آنلاین سوابق

3-رفع عدم انطباق های احتمالی 4-صدور گواهی نامه

استاندارد های مشابه

IWA 2:2007

پکیج کامل مستندات این استانداردشامل نظامنامه- خط مشی - مدل های ارزیابی آموزشی - دستور العمل ها و پاور پوینت آموزشی نیز در صورت درخواست مشتریان محترم آماده فروش و ارسال میباشد

گروه ارزیابان چابک
AQW Group